Review Phương thức bootstrap 4 w3schools ✅

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phương thức bootstrap 4 w3schools 2022

Hà Quang Phong đang tìm kiếm từ khóa Phương thức bootstrap 4 w3schools được Update vào lúc : 2022-11-28 12:52:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Add an image inside a container and add inputs (with a matching label) for each field. Wrap a

element around them to process the input. You can learn more about how to process input in our PHP tutorial. Nội dung chính Show
    Cách tạo biểu mẫu đăng nhập theo phương thức

Thí dụ


 
   
 

 
   
   

   
   

   
   
     
   
 

 
   
   
 

Bước 2) Thêm CSS

Thí dụ

/* Biểu mẫu có đường viền */
biểu mẫu
  đường viền. Hình khối 3px #f1f1f1;

/* Đầu vào có chiều rộng đầy đủ */
đầu vào[type=text], đầu vào[type=password]
  chiều rộng. 100%;
  phần đệm. 12px 20px;
  lề. 8px 0;
  hiển thị. inline-block;
  đường viền. 1px solid #ccc;
  kích thước hộp. hộp viền;

/* Đặt kiểu cho tất cả những nút */
nút
  màu nền. #04AA6D;
  màu. white color;
  phần đệm. 14px 20px;
  lề. 8px 0;
  đường viền. không;
  con trỏ. con trỏ;
  chiều rộng. 100%;

/* Thêm hiệu ứng di chuột cho những nút */
nút. di chuột
  độ mờ. 0. 8;

/* Kiểu tương hỗ update cho nút hủy (red color) */
. hủybtn
  chiều rộng. tự động;
  phần đệm. 10px 18px;
  màu nền. #f44336;

/* Căn giữa ảnh đại diện bên trong vùng chứa này */
. imgcontainer
  chỉnh sửa văn bản. ở chính giữa;
  lề. 24px 0 12px 0;

/* Ảnh đại diện */
img. hình đại diện
  chiều rộng. 40%;
  bán kính đường viền. 50%;

/* Thêm phần đệm vào vùng chứa */
. vùng chứa
  phần đệm. 16px;

/* Văn bản "Quên mật khẩu" */
span. psw
  float. phải;
  padding-top. 16px;

/* Thay đổi kiểu cho nút khoảng chừng cách và nút hủy trên màn hình hiển thị cực nhỏ */
@màn hình hiển thị phương tiện và (chiều rộng tối đa. 300px)
  span. psw
    hiển thị. khối;
    float. không;
  
. cancelbtn
    chiều rộng. 100%;
  

Tự mình thử »

Cách tạo biểu mẫu đăng nhập theo phương thức

Bước 1) Thêm HTML

Thí dụ


Login 
class="close" title="Đóng phương thức">×

 
 
   
     
   

   
     
     

     
     

     
     
       
     
   

   
     
     
   
 

Bước 2) Thêm CSS

Thí dụ

/* Phương thức (nền) */
. phương thức
  hiển thị. không còn ai; . đã sửa; . 1; . 0;
  position: fixed; /* Stay in place */
  z-index: 1; /* Sit on top */
  left: 0;
  trên cùng. 0;
  chiều rộng. 100%; . 100%; . Tự động; . rgb(0,0,0); . rgba(0,0,0,0. 4); . 60px;
  height: 100%; /* Full height */
  overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
  background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
  background-color: rgba(0,0,0,0.4); /* Black w/ opacity */
  padding-top: 60px;

/* Nội dung phương thức/Hộp */
. nội dung phương thức
  màu nền. #fefefe;
  lề. tự động 5px; . 1px solid #888;
  border: 1px solid #888;
  chiều rộng. 80%;

/* Nút Đóng */
. close
  /* Định vị nó ở góc trên cùng bên phải bên phía ngoài vị trí */
của phương thức. tuyệt đối;
  đúng. 25px;
  trên cùng. 0;
  màu. #000;
  cỡ chữ. 35px;
  độ dày phông chữ. in đậm;

/* Đóng nút khi di chuột */
. gần. di chuột,
. gần. tiêu điểm
  màu. đỏ;
  con trỏ. con trỏ;

/* Thêm hoạt ảnh thu phóng */
. phim hoạt hình
  -webkit-animation. thu phóng phim hoạt hình 0. 6s;
  hoạt ảnh. thu phóng phim hoạt hình 0. 6s

@-webkit-keyframes animatezoom
  từ -webkit-transform. scale(0)
  thành -webkit-transform. tỷ lệ(1)

@keyframes animatezoom
  từ transform. scale(0)
  thành transform. tỷ lệ(1)

Mẹo. Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng javascript sau để đóng phương thức bằng phương pháp nhấp vào bên phía ngoài nội dung phương thức (và không riêng gì có bằng phương pháp sử dụng nút "x" hoặc "hủy" để đóng phương thức)

Thí dụ

// Khi người tiêu dùng nhấp vào bất kỳ đâu bên phía ngoài phương thức, hãy đóng hiên chạy cửa số đó
. onclick = function(sự kiện)
  if (sự kiện. target == modal)
    modal. Phong cách. display = "none";
  

Tự mình thử »

Mẹo. Đi tới Hướng dẫn Biểu mẫu HTML của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Biểu mẫu HTML

Mẹo. Truy cập Hướng dẫn biểu mẫu CSS của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách tạo kiểu cho những phần tử biểu mẫu

Bạn đã bao giờ nghe nói về Không gian W3Schools chưa?

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Phương thức bootstrap 4 w3schools programming bootstrap

Review Phương thức bootstrap 4 w3schools ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương thức bootstrap 4 w3schools tiên tiến nhất

Share Link Download Phương thức bootstrap 4 w3schools miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phương thức bootstrap 4 w3schools miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Phương thức bootstrap 4 w3schools

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương thức bootstrap 4 w3schools vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha #Phương #thức #bootstrap #w3schools - Phương thức bootstrap 4 w3schools - 2022-11-28 12:52:08
Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close