Review Giao tiếp liên nhân cách là gì ✅

Thủ Thuật về Giao tiếp liên nhân cách là gì Chi Tiết


Hà Quang Phong đang tìm kiếm từ khóa Giao tiếp liên nhân cách là gì được Update vào lúc : 2022-03-05 10:58:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tham khảo nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.Giao tiếp là vấn đề nghiên cứu và phân tích khá cơ bản và phổ biến của một số trong những nhà nghiên cứu và phân tích Tâm lý học. Việc nghiên cứu và phân tích tiếp xúc đã đạt đến những thành tựu nhất định trong quá trình lúc bấy giờ và trong lịch sử, những nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc đã hình thành từ rất sớm. Khi con người khởi đầu quan tâm đến hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc thì cũng lúc ấy, những tia sáng đầu tiên nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc khởi đầu xuất hiện.Giao tiếp không riêng gì có là địa hạt quan tâm của Tâm lý học mà nó còn là một thành tựu của nhiều ngành khoa học như: Xã hội học, Giáo dục đào tạo học, Ngôn ngữ học, Nhân học… Tuy nhiên, Tâm lý học nghiên cứu và phân tích tiếp xúc dưới tầm nhìn tiếp xúc như thể một hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản trong đời sống con người dân có sắc tố đặc trưng và độc đáo riêng.1. Sơ lược việc nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc
Những năm đầu thế kỷ XX, Tâm lý học đã khởi đầu quan tâm đến việc nghiên cứu và phân tích vấn đề tiếp xúc.Những nghiên cứu và phân tích của S.Freud về sự đồng nhất hóa để lý giải, phân tích những giấc mơ và một số trong những quá trình ở trẻ em như sự bắt chước những khuôn mẫu của “những người dân quan trọng khác”, sự hình thành cái “siêu tôi” tiếp nhận vai trò nam, nữ… đã đã cho tất cả chúng ta biết cơ chế đồng nhất hóa đảm bảo mối liên hệ qua lại Một trong những chủ thể trong nhóm xã hội, từ đó tạo ra sự đồng nhất cảm xúc, thấu cảm, tiếp thu tình cảm của người khác. Trong tiếp xúc, sự đồng nhất này là vô cùng quan trọng vì nó được cho phép thành viên hiểu được tâm lý của một người xa lạ với cái tôi của thành viên. Theo Freud, trong một số trong những trường hợp thì sự đồng nhất cảm xúc mang tính chất chất chất “truyền nhiễm tâm lý” và rất đặc trưng cho đám đông hợp quần.Tâm lý học Gestalt quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ tiếp xúc như một cấu trúc trọn vẹn. Họ phân tích tiếp xúc thành những yếu tố và đặt chúng trong khối mạng lưới hệ thống những yếu tố rộng hơn, những quan hệ xã hội. Khi nghiên cứu và phân tích những yếu tố tiếp xúc, nhà tâm lý học Pháp Bateson đã phân biệt thành hai khối mạng lưới hệ thống tiếp xúc là tiếp xúc đối xứng và tiếp xúc tương hỗ update. Theo ông, mọi tiếp xúc đều biểu lộ ra ở một trong những phương thức ấy, nó thể hiện tính khối mạng lưới hệ thống khi thiết lập được sự bình đẳng hay sự tương hỗ và tính tương hỗ update khi thể hiện sự rất khác nhau. Ngành Tâm lý học của Liên Xô (cũ) cũng nghiên cứu và phân tích vấn đề tiếp xúc nhưng theo nhiều hướng tiếp cận rất khác nhau:Hướng thứ 1: Nghiên cứu lý luận chung về tiếp xúc như bản chất, cấu trúc, cơ chế tiếp xúc, phương pháp luận nghiên cứu và phân tích tiếp xúc, quan hệ giữa tiếp xúc và hoạt động và sinh hoạt giải trí… Hướng nghiên cứu và phân tích này thể hiện trong nhiều khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích của những nhà tâm lý học Liên Xô (cũ) như “Về bản chất tiếp xúc người” (1973) của Xacopnhin, “Tâm lý học về những quan hệ qua lại trong nhóm nhỏ” (1976) của I.L.Kolominxki, “Tâm lý học tiếp xúc” (1978) của A.A.Leonchiev, “Giao tiếp trong tâm lý học” (1981) của K.Platonov, “Phạm trù tiếp xúc và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong tâm lý học” của B.P.Lomov. Hướng nghiên cứu và phân tích này tồn tại hai luồng quan điểm rất khác nhau:– Quan điểm thứ nhất nhận định rằng tiếp xúc hoàn toàn có thể là một dạng hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc hoàn toàn có thể là một phương thức, điều kiện của hoạt động và sinh hoạt giải trí. Đại diện cho quan điểm theo xu phía này là A.A.Leonchiev.– Quan điểm thứ hai nhận định rằng hoạt động và sinh hoạt giải trí và tiếp xúc là những phạm trù tương đối độc lập trong quá trình thống nhất của đời sống con người. Phạm trù “hoạt động và sinh hoạt giải trí” phản ánh quan hệ giữa chủ thể – khách thể, phạm trù “tiếp xúc” phản ánh quan hệ chủ thể – chủ thể.Hướng thứ 2: Nghiên cứu những dạng tiếp xúc nghề nghiệp trong đó tiếp xúc sư phạm là một loại tiếp xúc nghề nghiệp được nhiều nhà tâm lý học quan tâm nghiên cứu và phân tích. Có thể kể tới một vài tác giả có những nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc sư phạm như A.A. Leonchiev với “Giao tiếp sư phạm” (1979), A.V.Petropxki với “Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm”… và một số trong những tác giả khác tập trung nghiên cứu và phân tích về quan hệ giữa giáo viên và học viên trong tiếp xúc trường học.Tiếp theo, hoàn toàn có thể đề cập đến học thuyết về nhu yếu của A.Maslow đưa ra khối mạng lưới hệ thống năm bậc về nhu yếu của con người: nhu yếu sinh lý, nhu yếu bảo vệ an toàn và đáng tin cậy, nhu yếu xã hội, nhu yếu cái tôi, nhu yếu tự thể hiện. Trong quá trình tiếp xúc, cần hoàn toàn có thể nhận diện và khơi gợi ở người khác những nhu yếu vì thông qua tiếp xúc những chủ thể mới hoàn toàn có thể được thỏa mãn và làm thỏa mãn nhu yếu của thành viên.Sơ đồ 1: Sơ đồ về quan hệ Một trong những trạng thái bản ngã trong tiếp xúcMột trong những nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc dưới góc nhìn tương tác tâm lý là học thuyết phân tích tiếp xúc nhờ vào cơ sở mọi hành vi của con người đều xuất phát từ một trong ba trạng thái bản ngã là phụ mẫu, thành niên và trẻ con. Khi tiếp xúc với nhau, người này đưa ra một tác nhân từ một trong ba trạng thái bản ngã thì người kia cũng đáp lại một phản hồi từ một trong ba trạng thái bản ngã. Do đó, quan hệ tiếp xúc giữa hai người được xem là có hiệu suất cao khi người đưa ra tác nhân nhận lại phản hồi như mong ước và “đường đi” của tác nhân và phản hồi không chồng chéo lên nhau. Đó là cơ sở quan trọng để xác lập hiệu suất cao của tiếp xúc.Học thuyết tiếp xúc liên nhân cách nhận định rằng tiếp xúc là sự việc trao đổi thông tin về những quan điểm, ý kiến, cảm xúc và trong cả những “cái tôi” của chính bản thân mình. Mức độ hiểu biết về bản thân, về người trong tiếp xúc là yếu tố quan trọng giúp tiếp xúc thành công. Sự hiểu biết người khác và hiểu biết về chính bản thân mình của chủ thể tiếp xúc được minh họa bằng bốn khu vực rất khác nhau trong quan hệ giữa việc tự nhận thức về mình và nhận thức về người khác. Khoảng không sở hữu và nhận thức về mình rõ ràng và những khoảng chừng trống người khác hiểu về mình sẽ tạo ra hiệu ứng tương tác tâm lý tích cực trong tiếp xúc.Thông qua trao đổi thông tin với nhau, những thành viên trong tiếp xúc mới hoàn toàn có thể hiểu biết về bản thân mình và người khác. Điều này được xây dựng trên cơ sở niềm tin trong tiếp xúc Một trong những chủ thể.Học thuyết tiếp xúc do Jurgen Ruesch và tập sự phát triển nhấn mạnh vấn đề vấn đề trở ngại vất vả trong tiếp xúc tập trung ở những gì thành viên suy nghĩ, không tập trung ở những gì thành viên nói hay viết. Công việc của tiếp xúc là xóa đi khoảng chừng cách trong suy nghĩ giữa người này và người khác trong việc dùng ngôn từ. Các yếu tố trong tiếp xúc như thực trạng xã hội, vai trò, vị trí, những nguyên tắc và luật lệ, những thông điệp có tầm quan trọng giúp chủ thể hiểu được tác động của xã hội và ý định của người khác trong tiếp xúc.Đề cập đến vấn đề tiếp xúc trong quản lý, trong những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc nổi bật lên có ba loại lý thuyết là thuyết X, thuyết Y và thuyết Z. Thuyết X và thuyết Y do Douglas McGregor đưa ra là hai khối mạng lưới hệ thống giả thuyết về bản chất con người. Theo McGregor công tác thao tác quản lý phải bắt nguồn từ thắc mắc là những nhà quản lý hoàn toàn có thể nhìn nhận bản thân họ ra làm sao trong mối liên hệ với người khác. Do đó, cần nhìn nhận rõ bản chất của con người trong tiếp xúc để có cách quản lý hiệu suất cao. Thuyết Z do Sve Lung Stendt xây dựng chủ trương phóng túng trong việc quản lý con người để giảm mức tối thiểu sự chỉ huy nhằm mục đích gây tính tự lập, tự chủ của người dưới quyền để giúp họ thi thố sáng kiến, tính sáng tạo và phụ trách. Quan điểm của thuyết này đa phần nhờ vào niềm tin và sự tinh tế trong quan hệ tiếp xúc trong quá trình quản lý.Học thuyết tiếp xúc xã hội bắt nguồn từ tâm lý ngôn từ học, xã hội học và tâm lý học hiện sinh, nhấn mạnh vấn đề vai trò của những năng lực tiếp xúc, năng lực và cái tôi của thành viên trong quan hệ giữa xã hội và thành viên trong quá trình xã hội hóa – quá trình hình thành thành viên người với tư cách là một cơ cấu tổ chức sinh học mang tính chất chất người thích nghi với môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường xã hội; qua đó, hấp thụ và phát triển những năng lực người đặc trưng trưởng thành như một nhân cách xã hội duy nhất không lặp lại.Bên cạnh những nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc thì những nghiên cứu và phân tích về kỹ năng tiếp xúc cũng khá được quan tâm đặc biệt. Trong tâm lý học Liên Xô (cũ), nhiều nhà tâm lý học cũng quan tâm nghiên cứu và phân tích kỹ năng tiếp xúc trong những nghành nghề nghiệp.A.A.Leonchiev đã liệt kê những kỹ năng tiếp xúc sư phạm như kỹ năng điều khiển hành vi bản thân, kỹ năng quan sát, kỹ năng nhạy cảm xã hội, biết phán đoán nét mặt người khác, kỹ năng đọc, hiểu, biết quy mô hóa nhân cách học viên, kỹ năng làm gương cho học viên, kỹ năng tiếp xúc ngôn từ, kỹ năng kiến thiết sự tiếp xúc, kỹ năng nhận thức.Paul Ekman, tác giả cuốn sách “Emotion Revealed” nêu lên vấn đề cảm xúc biểu lộ trong tiếp xúc của thành viên thể hiện qua nét mặt, từ đó đề cập đến kỹ năng nhận diện nét mặt và những cảm xúc đi kèm trong quá trình tiếp xúc như một kỹ năng tiếp xúc cơ bản.IP.Dakharov nghiên cứu và phân tích và đưa ra trắc nghiệm tự đánh giá kỹ năng tiếp xúc gồm những kỹ năng như kỹ năng tiếp xúc, thiết lập quan hệ, kỹ năng biết cân đối nhu yếu bản thân và đối tượng trong quá trình tiếp xúc, kỹ năng nghe đối tượng, kỹ năng tự kiềm chế, kiểm tra người khác, kỹ năng tự chủ cảm xúc hành vi, kỹ năng diễn dạt dễ hiểu, rõ ràng, kỹ năng linh hoạt, mềm dẻo trong tiếp xúc, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng dữ thế chủ động điều khiển quá trình tiếp xúc, kỹ năng nhạy cảm trong tiếp xúc.Vấn đề kỹ năng tiếp xúc của sinh viên cũng là một hướng nghiên cứu và phân tích nhận được nhiều sự quan tâm. Thông qua quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên, nhiều kỹ năng trong đó có kỹ năng tiếp xúc được hình thành. trái lại, kỹ năng tiếp xúc cũng đem lại nhiều hiệu suất cao cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Mối quan hệ giữa quá trình tiếp nhận lý thuyết và quá trình rèn luyện kỹ năng được nhiều nhà nghiên cứu và phân tích xác định, ở đây, việc tiếp cận những tình huống thực tiễn, thể nghiệm việc tiếp xúc cũng như rút tỉa những kinh nghiệm tay nghề và đặc biệt là vận dụng những thao tác và những hành vi thuộc về kỹ năng tiếp xúc được xem là con phố và phương pháp cơ bản để hoàn toàn có thể hình thành những kỹ năng tiếp xúc một cách hiệu suất cao, sống động, xác thực và sâu sắc.2. Lý luận về tiếp xúc2.1. Khái niệm tiếp xúc
Giao tiếp là vấn đề phức tạp. Có nhiều hướng nghiên cứu và phân tích về vấn đề tiếp xúc, từ đó có rất nhiều quan điểm về tiếp xúc, hoàn toàn có thể điểm qua một số trong những quan điểm về tiếp xúc như sau:Theo quan điểm của những nhà tâm lý học xã hội thì tiếp xúc được xem là quá trình thông tin gồm có việc thực hiện và duy trì sự liên hệ Một trong những thành viên.Nhà tâm lý học xã hội Mỹ C.E.Osgood nhận định rằng tiếp xúc gồm có những hành vi riêng rẽ mà thực chất là chuyển giao thông vận tải tin và tiếp nhận thông tin. Ông nhận định rằng tiếp xúc là một quá trình gồm hai mặt: liên lạc và ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau.Nhà tâm lý học xã hội người Anh M.Argule lại mô tả tiếp xúc như quá trình ảnh hưởng lẫn nhau qua những hình thức tiếp xúc rất khác nhau. Giao tiếp thông tin được biểu lộ bằng lời hay bằng phi ngôn từ từ nhiều người đến một người in như việc tiếp xúc thân thể của con người trong quá trình tác động qua lại về mặt vật lý và chuyển dời không khí.Nhà tâm lý học xã hội Mỹ T.Sibutanhi nghiên cứu và phân tích khái niệm liên lạc như thể hoạt động và sinh hoạt giải trí đảm bảo cho việc giúp sức lẫn nhau, phối hợp hành vi và thích ứng hành vi của những thành viên tham gia quá trình tiếp xúc. Ông nhận định rằng “Liên lạc trước hết là phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí làm giản đơn hóa sự thích ứng hành vi lẫn nhau của con người. Những cử chỉ và âm điệu rất khác nhau trở thành liên lạc, khi con người tiêu dùng vào những tình thế tác động qua lại”.Các nhà Tâm lý học Liên Xô (cũ) cũng quan tâm nghiên cứu và phân tích vấn đề tiếp xúc trên nhiều khía cạnh. Ở đây, hoàn toàn có thể điểm qua một số trong những quan điểm:– Đề cập tiếp xúc ở góc nhìn tiếp cận nhận thức, L.X.Vưgotxki nhận định rằng tiếp xúc là quá trình chuyển giao tư duy và cảm xúc. K.K.Platonôv nhận định rằng: “Giao tiếp là những mối liên hệ có ý thức của con người trong hiệp hội loài người”.– Xem xét tiếp xúc là sự việc thể hiện quan hệ giữa con người với con người hay giữa nhân cách này với cách khác trong quan hệ liên nhân cách, B.Ph.Lomov nhận định rằng: “Giao tiếp là quan hệ tác động qua lại giữa con người với tư cách chủ thể”.– Dưới góc nhìn nhân cách, V.N.Miaxixev nhận định rằng: “Giao tiếp là một quá trình quan hệ tác động qua lại lẫn nhau Một trong những nhân cách rõ ràng”. Theo Ia.L.Kolôminxki thì “tiếp xúc là sự việc tác động qua lại sở hữu đối tượng và thông tin giữa con người với con người, trong đó những quan hệ nhân cách được thực hiện, thể hiện và hình thành”.– Ở góc nhìn tiếp cận về hiệu suất cao tiếp xúc, theo B.Parưgin thì: “Giao tiếp là quá trình quan hệ tác động Một trong những thành viên, là quá trình thông tin quan hệ giữa con người với con người, là quá trình hiểu biết lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và trao đổi xúc cảm lẫn nhau”.– Ở góc nhìn xem xét tiếp xúc là một dạng hoạt động và sinh hoạt giải trí, định nghĩa của A.N.Lêônchiev đã chỉ ra: “Giao tiếp là một khối mạng lưới hệ thống những quá trình có mục tiêu và động cơ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, thực hiện những quan hệ xã hội và nhân cách, những quan hệ tâm lý và sử dụng những phương tiện đặc thù, mà trước hết là ngôn từ”.– L.P.Bueva coi: “Giao tiếp không riêng gì có là một quá trình tinh thần mà còn là một quá trình vật chất, quá trình xã hội, trong đó ra mắt sự trao đổi hoạt động và sinh hoạt giải trí, kinh nghiệm tay nghề, sản phẩm của hoạt động và sinh hoạt giải trí”.– Tiếp cận ở khía cạnh khối mạng lưới hệ thống, Georgen Thiner nhận định rằng: “Giao tiếp là sự việc truyền đạt thông tin, qua đó những trạng thái của khối mạng lưới hệ thống phát thông tin phát huy ảnh hưởng tới trạng thái của hệ nhận thông tin”.– David K.Berlo (1960) định nghĩa: “Giao tiếp của con người là một quá trình có chủ định hay là không còn chủ định, có ý thức hay là không còn ý thức mà trong đó những cảm xúc và tư tưởng được diễn đạt trong những thông điệp bằng ngôn từ hoặc phi ngôn từ. Giao tiếp của con người ra mắt ở những mức độ: trong con người, giữa con người với con người và công cộng. Giao tiếp của con người là một quá trình năng động, bất thuận nghịch, tác động qua lại và có tính chất ngữ cảnh”.Ở Việt Nam, vấn đề tiếp xúc mới được nghiên cứu và phân tích từ trong năm 1970 – 1980 và cũng luôn có thể có những khái niệm về tiếp xúc được xác lập.– Định nghĩa về tiếp xúc, Phạm Minh Hạc nhận định rằng: “Giao tiếp là hoạt động và sinh hoạt giải trí xác lập và vận hành những quan hệ người – người để hiện thực hóa những quan hệ xã hội giữa người ta với nhau”.– Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện nhận định rằng: “Giao tiếp là sự việc trao đổi giữa người và người thông qua ngôn từ nói, viết, cử chỉ. Ngày nay, từ này hàm ngụ sự trao đổi ấy thông qua một bộ giải thuật, người phát tin mã hóa một số trong những tín hiệu, người tiếp nhận giải thuật, một bên truyền một ý nghĩa nhất định để bên kia hiểu được”.– Theo tác giả Nguyễn Thạc, Hoàng Anh thì “tiếp xúc là hình thức đặc biệt cho quan hệ giữa con người với con người mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biểu lộ ở những quá trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau”.– Tác giả Diệp Quang Ban và Đinh Trọng Lạc quan niệm: “Giao tiếp là sự việc tiếp xúc với nhau giữa thành viên này với thành viên khác trong hiệp hội xã hội”. Hai tác giả mở rộng hơn khái niệm tiếp xúc khi nhận định rằng: “Loài động vật cũng hoàn toàn có thể làm thành những xã hội vì chúng sống có tiếp xúc với nhau như xã hội loài ong, xã hội loài kiến”.– Tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa đưa ra khái niệm tiếp xúc là mối liên hệ và quan hệ giữa người và người trong những nhóm và những tập thể xã hội nhờ đó con người mới hoàn toàn có thể thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của tớ nhằm mục đích cải biến hiện thực khách quan xung quanh hoặc chính bản thân mình.– Còn với tác giả Nguyễn Ngọc Bích: “Giao tiếp là sự việc tiếp xúc giữa hai hay nhiều người thông qua phương tiện ngôn từ nhằm mục đích trao đổi thông tin, tình cảm, hiểu biết, tác động qua lại và điều chỉnh lẫn nhau”.– Tác giả Trần Trọng Thủy thì quan niệm: “Giao tiếp của con người là một quá trình chủ đích hay là không còn chủ đích, có ý thức hay là không còn ý thức trong đó những cảm xúc và tư tưởng được diễn đạt trong những thông điệp bằng ngôn từ hoặc phi ngôn từ”.– Với tác giả Trần Hiệp: “Giao tiếp là một trong những dạng thức cơ bản của hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người. Nó làm tăng cường hay giảm sút kĩ năng thích ứng hành vi lẫn nhau trong quá trình tác động qua lại”.– Theo từ điển Tâm lý học: “Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc Một trong những thành viên, xuất phát từ nhu yếu phối hợp hành vi. Giao tiếp gồm hàng loạt những yếu tố như trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác. Giao tiếp có ba khía cạnh đó đó là giao lưu, tác động tương hỗ và tri giác”.– Tác giả Nguyễn Quang Uẩn xác định: “Giao tiếp là sự việc tiếp xúc tâm lý giữa người và người, thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Hay nói cách khác, tiếp xúc xác lập và vận hành cá quan hệ người – người, hiện thực hóa những quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác”.– Tác giả Vũ Dũng nhận định rằng: “Giao tiếp là quá trình hình thành và phát triển sự tiếp xúc giữa người với người được phát sinh từ nhu yếu trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chung, gồm có sự trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch tương tác thống nhất tri giác và tìm hiểu người khác” hay “Giao tiếp là sự việc tác động tương hỗ của những chủ thể phát sinh từ nhu yếu hoạt động và sinh hoạt giải trí chung được thực hiện bằng những công cụ quen thuộc và hướng tới những thay đổi có ý nghĩa trong trạng thái, hành vi và cấu trúc ý – thành viên của đối tác”.– Theo tác giả Nguyễn Văn Đồng: “Giao tiếp là tiếp xúc tâm lý có tính đa chiều và đồng chủ thể giữa người với người được quy định bởi những yếu tố văn hóa, xã hội và đặc trưng tâm lý thành viên. Giao tiếp có hiệu suất cao thỏa mãn những nhu yếu vật chất và tinh thần của con người, trao đổi thông tin, cảm xúc định hướng và điều chỉnh nhận thức, hành vi của tớ mình và của nhau, tri giác lẫn nhau, tạo dựng quan hệ với nhau và tác động qua lại lẫn nhau”.– Dưới góc nhìn quản lý, tiếp xúc quản lý là sự việc thiết lập nên những quan hệ hai chiều lẫn nhau về mặt tâm lý giữa chủ thể quản lý với những chủ thể được quản lý nhằm mục đích xử lý và xử lý hợp lý những trách nhiệm tiếp xúc quản lý, làm cơ sở cho việc thực thi có hiệu suất cao những trách nhiệm quản lý xác định.– Trong quản trị và marketing thương mại, tiếp xúc được hiểu là hoạt động và sinh hoạt giải trí xác lập và vận hành những quan hệ giữa người và người, hoặc giữa người và những yếu tố xã hội nhằm mục đích thỏa mãn những nhu yếu nhất định.Qua những khái niệm trên hoàn toàn có thể thấy rằng tiếp xúc là quá trình tác động qua lại, trao đổi thông tin, ảnh hưởng lẫn nhau, nhận ra lẫn nhau giữa hai chủ thể tiếp xúc. Giao tiếp thường tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của con người như lao động, học tập, vui chơi… bảo vệ cho việc tác động, tham gia vào quá trình thực hiện và kiểm tra hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người. Đó là một quá trình thiết lập quan hệ đa chiều giữa một người với một người hoặc với nhiều người xung quanh, liên quan đến sự truyền đạt thông điệp và sự đáp ứng với sự truyền đạt ấy, là quá trình qua đó tất cả chúng ta phát và nhận thông tin, suy nghĩ, có ý kiến và thái độ để đã có được sự thông cảm và hành vi tiến tới việc chia sẻ mà qua đó, thông điệp đáp ứng được xuất hiện. Giao tiếp là quá trình nói, nghe và trả lời để tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và phản ứng với nhau trải qua nhiều mức độ, từ thấp đến cao, từ sự ngần ngại hình thức bề ngoài đến việc thể hiện những tình cảm sâu kín bên trong.Do vậy, quan hệ người – người được xác lập, vận hành và thể hiện trong tiếp xúc. Về phương diện nhận thức, tiếp xúc là một quá trình mà con người ý thức được mục tiêu, nội dung và những phương tiện thiết yếu để đạt kết quả khi tiếp xúc với người khác. Từ cơ sở đó, tiếp xúc ra mắt dưới dạng trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm, thế giới quan, nhu yếu… của những chủ thể tham gia vào quá trình tiếp xúc. Qua đó, mỗi thành viên tự hoàn thiện mình và hòa nhập vào xã hội trong quá trình tiếp xúc.Giao tiếp là một biểu lộ của quan hệ xã hội, mang tính chất chất xã hội. Các quan hệ xã hội được thực hiện trong tiếp xúc giữa người với người với nội dung xã hội rõ ràng và thực hiện trong thực trạng xã hội nhất định. Từ đó, tính chất xã hội được thể hiện qua việc link những thành viên trong xã hội với nhau trong quan hệ tiếp xúc.Như vậy, tiếp xúc là quá trình hình thành và phát triển sự tiếp xúc giữa người với người được phát sinh từ nhu yếu trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chung, gồm có sự trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch tương tác thống nhất tri giác và tìm hiểu người khác nhằm mục đích đạt được một mục tiêu nào đó. Nói cách khác, tiếp xúc là hoạt động và sinh hoạt giải trí xác lập và vận hành những quan hệ xã hội giữa người và người nhằm mục đích thỏa mãn những nhu yếu nhất định và nhằm mục đích đạt mục tiêu nào đó.2.2. Chức năng của tiếp xúc
Nghiên cứu về vai trò, hiệu suất cao của tiếp xúc, A.N.Leonchiev đã đánh giá cao vai trò của tiếp xúc trong quá trình hình thành nhân cách trẻ. Ông nhận định rằng hoạt động và sinh hoạt giải trí của trẻ bao giờ cũng nằm trong tiếp xúc. Giao tiếp dưới hình thức cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí, hoặc dưới hình thức tiếp xúc ngôn từ hay thậm chí tiếp xúc trong ý nghĩ cũng đều là vấn đề kiện tất yếu và chuyên biệt của sự việc phát triển con người trong xã hội. Theo ông, trong quá trình tiếp xúc, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí chung được hình thành và những yếu tố hoạt động và sinh hoạt giải trí chung Một trong những thành viên được phân bố. Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chung, sự trao đổi thông tin, sự kích thích lẫn nhau, sự kiểm tra và điều chỉnh hành vi được thực hiện.Theo tiêu chí tiềm năng, L.A.Karpenco nhận định rằng tiếp xúc có tám hiệu suất cao:– Chức năng tiếp xúc – tiềm năng: việc tiếp xúc như thể trạng thái sẵn sàng sẵn sàng chung để tiếp nhận và truyền đạt thông báo, củng cố quan hệ ở hình thức định hướng lẫn nhau thường xuyên.– Chức năng thông tin – mục tiêu: trao đổi những thông báo.– Chức năng kích thích – mục tiêu: kích thích tích cực đối tác tiếp xúc, hướng họ thực hiện hành vi nhất định– Chức năng định vị – mục tiêu: định hướng và thống nhất hành vi trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chung.– Chức năng hiểu biết – mục tiêu: hiểu biết nội dung thông báo và hiểu biết lẫn nhau Một trong những chủ thể tiếp xúc.– Chức năng tạo động cơ – mục tiêu: khơi dậy ở đối tác những trải nghiệm tình cảm thiết yếu đồng thời qua sự giúp sức của tớ thay đổi trải nghiệm, trạng thái của chính chủ thể.– Chức năng hình thành những quan hệ – mục tiêu: nhận thức và xác định vị trí bản thân trong khối mạng lưới hệ thống vai, vị thế, quan hệ.– Chức năng gây ảnh hưởng – mục tiêu: thay đổi trạng thái, hành vi, cấu trúc ý hướng thành viên của đối tác.Theo nhà ngôn từ học cấu trúc Jacobson (1961), quy mô tiếp xúc theo cấu trúc có 6 yếu tố: người truyền tin, người nhận tin, bản thông điệp, bộ mã, sự tiếp xúc, toàn cảnh tiếp xúc. Từ đó, ông nêu lên 6 hiệu suất cao của tiếp xúc:– Chức năng nhận thức (funtion cognitive): truyền đạt và lĩnh hội những sự kiện, khái niệm, giá trị.– Chức năng cảm xúc (funtion emotive): tạo ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp Một trong những chủ thể tiếp xúc.– Chức năng duy trì sự tiếp xúc (function phatique): lấp chỗ trống trong những cuộc đối thoại.– Chức năng mơ mộng (function poétique): sử dụng cách nói mang chất thơ, thú vị… để tạo ấn tượng khó phai mờ.– Chức năng siêu ngữ (function métalingguistique): tinh lọc những phương pháp nói, diễn đạt nghĩa bóng.– Chức năng quy chiếu (function referentielle): tìm hiểu đặc điểm về sức khỏe, tâm lý, vị thế xã hội, thực trạng riêng của người đối thoại khi tiếp xúc để lựa chọn cách tiếp cận, lời nói, cách tạo không khí phù hợp, thuận lợi cho thực hiện tiềm năng tiếp xúc.Nhà Tâm lý học Xô viết B.Ph.Lômôv nhận định rằng tiếp xúc có ba hiệu suất cao:– Chức năng tiếp xúc – thông tin.– Chức năng tiếp xúc – điều chỉnh.– Chức năng tiếp xúc – cảm xúc.Theo A.A.Pruzin tiếp xúc có những hiệu suất cao sau:– Chức năng công cụ của tiếp xúc thiết yếu cho việc trao đổi thông tin trong quá trình điều hành và trong quá trình lao động chung.– Chức năng nghiệp đoàn thể hiện ở việc đoàn kết nhóm lớn và nhóm nhỏ có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục và truyền đạt kiến thức và kỹ năng, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và tiêu chuẩn đánh giá.– Chức năng tự thể hiện hướng tới việc tìm kiếm và đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.Các nhà tâm lí học Việt Nam cũng nghiên cứu và phân tích những hiệu suất cao rất khác nhau của tiếp xúc. Những nghiên cứu và phân tích này cũng đem đến những cái nhìn mới lại về vấn đề tiếp xúc.Tác giả Nguyễn Xuân Thức phân chia hiệu suất cao của tiếp xúc thành hai nhóm:– Nhóm những hiệu suất cao thuần túy xã hội gồm có những hiệu suất cao tiếp xúc phục vụ những nhu yếu chung của xã hội hay một nhóm người để điều khiển và tác động lẫn nhau.– Nhóm những hiệu suất cao tâm lý xã hội gồm những hiệu suất cao tiếp xúc phục vụ nhu yếu của từng thành viên trong xã hội với người khác.Tác giả Chu Văn Đức cũng chia hiệu suất cao của tiếp xúc thành nhóm:– Nhóm hiệu suất cao xã hội gồm cách hiệu suất cao+ Chức năng thông tin+ Chức năng tổ chức, phối hợp hành vi+ Chức năng điều khiển+ Chức năng phê bình và tự phê bình– Nhóm hiệu suất cao tâm lý gồm những hiệu suất cao+ Chức năng động viên, khuyến khích+ Chức năng thiết lập, phát triển, củng cố những quan hệ+ Chức năng cân đối cảm xúc+ Chức năng hình thành, phát triển tâm lý, nhân cách.Theo tác giả Nguyễn Văn Lê thì tiếp xúc có ba hiệu suất cao:– Chức năng thông tin.– Chức năng biểu lộ tình cảm– Chức năng link con người, điều khiển, phối hợp hành vi.Tác giả Ngô Công Hoàn nhận định rằng tiếp xúc có những chứcnăngsau đây:– Chức năng định hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí– Chức năng điều khiển, điều chỉnh hành vi.Tác giả Hoàng Anh nhận định rằng tiếp xúc có những hiệu suất cao cơ bản:– Chức năng thông tin hai chiều giữa hai người hay hai nhóm người– Chức năng tổ chức, điều khiển, phối hợp hành vi của một nhóm người trong một hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng nhau.– Chức năng giáo dục và phát triển nhân cách.Hai tác giả Trần Trọng Thủy, Nguyễn Sinh Huy trong cuốn sách “Nhập môn khoa học tiếp xúc” nhận định rằng tiếp xúc có những hiệu suất cao sau:– Chức năng tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí phối hợp cùng nhau– Chức năng làm cho con người nhận thức được lẫn nhau– Chức năng hình thành và phát triển những quan hệ liên nhân cách.Với tác giả Nguyễn Quang Uẩn trong cuốn sách “Tâm lý học đại cương” hoàn toàn có thể chia những hiệu suất cao tiếp xúc như sau:– Chức năng thông tin hai chiều (hiệu suất cao nhận thức)– Chức năng thể hiện và đánh giá thái độ xúc cảm– Chức năng link, phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí– Chức năng đồng nhất hóa: tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm, đồng cảm chung giữa thành viên với thành viên, giữa thành viên với nhóm, nhóm này và nhóm khác– Chức năng giáo dục.Theo tác giả Trần Hiệp, tiếp xúc gồm có ba cấp hiệu suất cao cơ bản:– Chức năng thông tin liên lạc– Chức năng điều chỉnh hành vi– Chức năng kíchđộng liên lạc.Ngoài ra, hoàn toàn có thể phân chia hiệu suất cao tiếp xúc thành:– Chức năng tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí chung– Chức năng nhận thức giữa người với người– Chức năng hìnhthành và phát triển quanhệ liên nhân cách.Tâm lý học quản lý nhìn nhận dưới góc nhìn quản lý thì tiếp xúc có những hiệu suất cao sau:– Chức năng định hướng cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí và cho việc thiết lập quan hệ.– Chức năng thông tin, đánh giá lẫn nhau và nối mạch cho thiết lập quan hệ quan hệ.– Chức năng điều khiển, điều chỉnh hành vi, việc thiết lập quan hệ tiếp xúc.Dưới góc nhìn Tâm lý học tiếp xúc, tác giả Nguyễn Văn Đồng nhận định rằng tiếp xúc có những hiệu suất cao:– Chức năng thỏa mãn nhu yếu của con người. Đây là hiệu suất cao quan trọng nhất của tiếp xúc.– Chức năng thông tin.– Chức năng nhận thức về tự nhiên, xã hội, về bản thân (tự nhận thức) và về người khác (tri giác xã hội).– Chức năng cảm xúc giúp con người thỏa mãn những nhu yếu xúc cảm, tình cảm.– Chức năng định hướng, tổ chức, phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí và điều chỉnh hành vi của tớ mình và của người khác.– Chức năng hình thành và phát triển những quan hệ liên nhân cách.Trên cơ sở những quan điểm trên hoàn toàn có thể thấy tiếp xúc có vai trò, hiệu suất cao rõ ràng như sau:* Chức năng thỏa mãn nhu yếu của con ngườiĐây là hiệu suất cao quan trọng nhất của tiếp xúc và cũng là hiệu suất cao mà con người tiêu dùng sớm nhất trong tiếp xúc. Giao tiếp không riêng gì có đáp ứng những nhu yếu đơn giản của con người như ăn, mặc, ở, tự vệ… mà còn cả những nhu yếu cao hơn như nhu yếu nhận thức, nhu yếu tình cảm, nhu yếu truyền đạt kinh nghiệm tay nghề… Các nhu yếu đó được thỏa mãn trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tiếp xúc. Do vậy, tiếp xúc là vấn đề kiện thiết yếu để con người tồn tại và phát triển.* Chức năng thông tin hai chiều Một trong những chủ thể tham gia tiếp xúcĐây là hiệu suất cao có vai trò quan trọng thứ hai sau hiệu suất cao thỏa mãn nhu yếu của tiếp xúc. Chức năng này biểu lộ ở khía cạnh truyền thông của tiếp xúc thể hiện qua hai mặt truyền tin và nhận tin. Qua tiếp xúc mà con người trao đổi với nhau những thông tin nhất định, truyền đạt kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề… lẫn nhau. Mỗi thành viên trong tiếp xúc vừa là nguồn phát thông tin vừa là thu nhập thông tin.* Chức năng tổ chức, điều khiển, phối hợp hành vi của một nhóm người trong cùng một hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng nhauĐây là hiệu suất cao nhờ vào cơ sở xã hội. Trong một nhóm, một tổ chức có nhiều thành viên, nhiều bộ phận nên để hoàn toàn có thể tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu suất cao, phối hợp uyển chuyển thì những thành viên phải có sự tiếp xúc với nhau để trao đổi, bàn luận, phân công việc làm cũng như phổ biến tiến trình, phương pháp thực hiện việc làm thì mới hoàn toàn có thể tạo sự thống nhất, hiệu suất cao trong việc làm chung. Nhờ hiệu suất cao này, con người hoàn toàn có thể phối hợp cùng nhau để xử lý và xử lý một trách nhiệm nhất định đạt tới tiềm năng đề ra trong quá trình tiếp xúc.* Chức năng điều khiển, điều chỉnh hành viChức năng này thể hiện ở sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau trong tiếp xúc. Đây là một hiệu suất cao quan trọng trong tiếp xúc vì trong quá trình tiếp xúc, thành viên hoàn toàn có thể tác động, gây ảnh hưởng đến người khác đồng thời người khác cũng hoàn toàn có thể tác động, gây ảnh hưởng đối với thành viên đó. Qua đó, thành viên hoàn toàn có thể điều chỉnh hành vi của tớ cũng như điều khiển hành vi của người khác trong tiếp xúc. Trong tiếp xúc, thành viên hoàn toàn có thể tác động đến động cơ, mục tiêu, quá trình ra quyết định và hành vi của người khác.* Chức năng xúc cảmChức năng này giúp con người thỏa mãn những nhu yếu xúc cảm, tình cảm. Trong tiếp xúc, thành viên hoàn toàn có thể biểu lộ thái độ, tâm trạng của tớ đối với người khác cũng như hoàn toàn có thể thể hiện quan điểm, thái độ về một vấn đề nhất định. trái lại, từ tiếp xúc thành viên cũng hoàn toàn có thể nhận ra những xúc cảm, tình cảm nhất định của những thành viên khác. Vì vậy, tiếp xúc cũng là một trong những con phố hình thành tình cảm con người.* Chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhauTrong quá trình tiếp xúc, những chủ thể luôn ra mắt quá trình nhận thức tri thức về tự nhiên, xã hội, nhận thức bản thân và nhận thức về người khác nhằm mục đích hướng tới những mục tiêu rất khác nhau trong tiếp xúc. Giao tiếp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con người trong quá trình nhận thức tri thức về tự nhiên, xã hội giúp con người lĩnh hội được khôi lượng kiến thức và kỹ năng khổng lồ của quả đât. Bên cạnh đó, tiếp xúc là phương tiện giúp thành viên tự nhận thức bản thân. Qua đó, thành viên tiếp thu những đánh giá của tớ về bản thân mà từ đó có sự đối chiếu và tự nhận thức, tự đánh giá lại, tự điều chỉnh bản thân. trái lại, thành viên cũng luôn có thể có sự nhận thức người khác qua tiếp xúc nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá về đối tượng mình tiếp xúc từ đó mà có sự định hướng phù hợp trong tiếp xúc.* Chức năng giáo dục và phát triển nhân cáchThông qua tiếp xúc, con người tham gia vào những quan hệ xã hội mà từ đó hình thành, phát triển nhân cách của tớ do đó tiếp xúc là vấn đề kiện để tâm lý, nhân cách thành viên phát triển thông thường và thông qua tiếp xúc nhiều phẩm chất của con người, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức được hình thành và phát triển. Nói cách khác, tiếp xúc giúp con người tiếp nhận những kinh nghiệm tay nghề và những chuẩn mực thông qua đó có sự hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện trên bình diện con người – thành viên.Chính những hiệu suất cao này của tiếp xúc cũng ảnh hưởng và tạo nên vai trò rất là độc đáo của tiếp xúc. Giao tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của thành viên cũng như ảnh hưởng đến đời sống xã hội của con người và là vấn đề kiện của sự việc tồn tại và phát triển xã hội.2.3. Phân loại tiếp xúc
Dựa trên những tiêu chí rất khác nhau thì cách phân loại tiếp xúc cũng rất khác nhau:* Căn cứ vào phương tiện tiếp xúc– Giao tiếp bằng ngôn từGiao tiếp bằng ngôn từ là hình thức tiếp xúc đặc trưng của con người bằng phương pháp sử dụng những tín hiệu chung là từ, ngữ. Đây là hình thức tiếp xúc phổ biến nhất và đạt hiệu suất cao cực tốt. Ngôn ngữ là những tín hiệu được quy ước chung trong một hiệp hội nhằm mục đích chỉ những sự vật hiện tượng kỳ lạ gọi chung là nghĩa của từ. Người ta dùng từ ngữ để tiếp xúc theo một ý nhất định. Tiếng nói và chữ viết trong tiếp xúc ngôn từ thể hiện cả ý và nghĩa khi tiếp xúc tạo ra hiệu ứng tổng hợp.– Giao tiếp phi ngôn từLà hình thức tiếp xúc không lời khi sử dụng những cử chỉ, điệu bộ và những yếu tố phi ngôn từ khác. Giao tiếp phi ngôn từ thực hiện những hành vi, cử chỉ – điệu bộ, những yếu tố thuộc về sắc thái, hành vi, những phương tiện khác đòi hỏi người tiếp xúc phải hiểu về nhau một cách tương đối.* Căn cứ vào khoảng chừng cách tiếp xúc– Giao tiếp trực tiếp là hình thức tiếp xúc mặt đối mặt khi những chủ thể trực tiếp phát và nhận tín hiệu của nhau.– Giao tiếp gián tiếp là hình thức tiếp xúc qua thư từ, phương tiện kỹ thuật hoặc những yếu tố đặc biệt khác.* Căn cứ vào quy cách tiếp xúc– Giao tiếp chính thức là hình thức tiếp xúc ra mắt theo quy định, theo chức trách. Các chủ thể trong tiếp xúc phải tuân thủ những yêu cầu, quy định nhất định.– Giao tiếp không chính thức là hình thức tiếp xúc không biến thành ràng buộc bởi những nghi thức mà nhờ vào tính tự nguyện, tự giác, phụ thuộc vào nhu yếu, hứng thú, cảm xúc của những chủ thể.2.4. Cấu trúc của hành vi tiếp xúc
Ở một góc nhìn nhất định, tiếp xúc là hành vi truyền thông. Lẽ đương nhiên, dưới góc nhìn Tâm lý học thì hành vi truyền thông này là truyền thông mang tính chất chất chất tâm lý. Có thể nhìn nhận về hành vi tiếp xúc như một quá trình truyền thông phong phú và phức tạp.Có thể đề cập đến một số trong những quy mô truyền thông cơ bản như sau để thông qua đó hoàn toàn có thể nhìn về cấu trúc của hành vi tiếp xúc.Có thể nói đây là quy mô truyền thông đơn giản nhất nhưng chính nó cũng thể hiện một cách khá đầy đủ cấu trúc của hành vi tiếp xúc. tin tức tiếp xúc được truyền đi mang tính chất chất chất đa dạng được chuyển tải thông qua những kênh rất khác nhau và hiệu suất cao tiếp xúc được xác lập nhờ vào quan hệ tương tác tâm lý. Có thể nhận thấy cấu trúc hành vi tiếp xúc này thể hiện những ưu nhược điểm sau:– Giao tiếp trực tiếp nên truyền thông tin đúng chuẩn, ít nhiễu.– Hành vi tiếp xúc dữ thế chủ động hoàn toàn có thể lấy ngay được phản hồi.– Hành vi tiếp xúc hoàn toàn có thể được trấn áp dẫu là tương đối.Ngoài ra, hoàn toàn có thể đề cập thêm đến quy mô hành vi tiếp xúc một chiều hoặc quy mô hành vi tiếp xúc được mã hóa và giải thuật mang tính chất chất chất đa cấp… Những quy mô này hay những cấu trúc hành vi này tồn tại khá đa dạng và phong phú trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính những quy mô này cũng thể hiện quá nhiều ưu điểm cũng như những hạn chế của nó khi xét trên bình diện truyền thông.* Mô hình truyền thông một chiều– Gần giống quy mô đơn giản nhưng không còn phản hồi.– Có thể cùng lúc truyền tin cho rất nhiều người.– Hay gặp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng (đài, báo) hoặc báo cáo / thuyết trình một chiều. Hình 1: Mô hình truyền thông một chiều* Mô hình truyền thông mã hóa và giải thuật đa cấp– Đây là quy mô truyền thông phức tạp, thường là doanh nghiệp, thành viên, cơ quan, tổ chức nào đó có nhu yếu gửi thông tin cho đối tượng của tớ.– Nhờ mã hóa thành thông điệp mà nội dung truyền thông hoàn toàn có thể tăng sức thuyết phục, hoặc xúc tích hơn.– Tuy nhiên, do đã mã hóa nên quá trình giải thuật hoàn toàn có thể sai lệch với ý tưởng ban đầu.– Nhờ phương tiện truyền thông mà thông điệp hoàn toàn có thể chuyển tải dưới nhiều cách thức rất khác nhau, vượt qua nhiều khoảng chừng cách rất khác nhau.– Nhìn chung, quy mô này khá phức tạp nên sự điều khiển và trấn áp thông tin cũng như những quan hệ cắt là vấn đề rất quan trọng và trở thành yêu cầu cơ bản.3. Đối tượng và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích của tâm lý học tiếp xúc3.1. Đối tượng nghiên cứu và phân tích
Đối tượng nghiên cứu và phân tích của Tâm lý học tiếp xúc là bản chất, cấu trúc, cơ chế và những quy luật của tiếp xúc. Ngoài ra, những nguyên tắc tiếp xúc, phong cách tiếp xúc, kỹ năng tiếp xúc, những quan hệ thanh toán giao dịch thanh toán trong tiếp xúc dưới góc nhìn tâm lý học cũng như quan hệ giữa tiếp xúc và hoạt động và sinh hoạt giải trí cũng là đối tượng của Tâm lý học tiếp xúc.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích
Tâm lý học tiếp xúc tiếp cận vấn đề tiếp xúc trong đời sống cũng như trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người. Tâm lý học tiếp xúc thực hiện những trách nhiệm nghiên cứu và phân tích sau:– Nghiên cứu bản chất, cấu trúc, cơ chế và những quy luật của tiếp xúc, hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc dưới tầm nhìn tâm lý.– Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa và hiệu suất cao của tiếp xúc trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường và trong một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản của con người.– Tìm hiểu những vấn đề về thanh toán giao dịch thanh toán tâm lý, những kỹ năng tiếp xúc, những thủ thuật tiếp xúc để định hướng ứng dụng vào môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường và nghề nghiệp của con người…4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích tâm lý học tiếp xúc4.1. Phương pháp luận của việc nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc
Phương pháp luận của việc nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc đòi hỏi phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:4.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan khi nghiên cứu và phân tích
Các hiện tượng kỳ lạ tâm lý trong tiếp xúc, hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc, những tình huống tiếp xúc là đối tượng nghiên cứu và phân tích chính. Các hiện tượng kỳ lạ này được nghiên cứu và phân tích phải đảm bảo tính khách quan, nghĩa là nghiên cứu và phân tích trong trạng thái tự nhiên nhất, thật nhất và tiêu chí trung thực, đúng chuẩn phải luôn luôn luôn được đảm bảo.4.1.2. Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng khi nghiên cứu và phân tích
Việc nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc phải nhìn nhận rằng những biểu lộ tâm lý trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc luôn chịu ràng buộc một cách đồng bộ bởi những yếu tố khác tác động đến tâm lý người. Từ những điều kiện sinh học đến những điều kiện xã hội hay vai trò đặc biệt quan trọng của chủ thể cùng với hoạt động và sinh hoạt giải trí của chủ thể đều được xem xét trong việc nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc. Đặc biệt, tiếp xúc gắn chặt với đời sống tâm lý của con người khi tiếp xúc trở thành phương cách thể hiện đời sống con người thông qua kênh thực tế.4.1.3. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức với hoạt động và sinh hoạt giải trí khi nghiên cứu và phân tích
Nguyên tắc này xác định tâm lý, ý thức không tách rời khỏi hoạt động và sinh hoạt giải trí con người. Tâm lý, ý thức được hình thành, thể hiện và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đồng thời định hướng điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí. Các hiện tượng kỳ lạ tâm lý của tiếp xúc đều được nghiên cứu và phân tích thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người trong thực tế.4.1.4. Nghiên cứu Tâm lý học tiếp xúc trong cái nhìn vận động và phát triển
Tâm lý người dân có sự nảy sinh, vận động và phát triển. Sự phát triển tâm lý người nói chung và tiếp xúc của con người nói riêng là không ngừng nghỉ nên khi nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc phải đảm bảo một cách tráng lệ, tính thực tế nhưng có đảm bảo tính dự kiến, dự trữ. Điều này làm cho việc nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc sẽ mang tính chất chất thực tiễn và ứng dụng cao để hướng tới việc cải tổ thực tế trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường nhờ vào hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc của thành viên cũng những quan hệ tương tác giữa con người và con người trong tiếp xúc.4.2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc4.2.1. Phương pháp quan sát
* Khái niệmQuan sát là hình thức tri giác chủ định bằng phương pháp sử dụng những giác quan để thu thập thông tin về đối tượng, vấn đề nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích thực hiện những mục tiêu đã đặt ra phục vụ cho công tác thao tác nghiên cứu và phân tích. Trong nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc, quan sát hành vi tiếp xúc là một yêu cầu rất thú vị.* Hình thứcQuan sát có ba hình thức sau: quan sát trực tiếp, quan sát gián tiếp và tự quan sát.– Quan sát trực tiếp là quá trình tri giác một cách trực tiếp đối tượng không sử dụng phương tiện trợ giúp.– Quan sát gián tiếp là quá trình tri giác có sử dụng những công cụ và phương tiện như: máy ghi âm, camera…– Tự quan sát là quá trình nghiệm thể lấy chính những hiện tượng kỳ lạ quá trình tâm lý của tớ làm đối tượng tri giác.* Yêu cầuĐể đảm bảo việc quan sát có hiệu suất cao, nhà nghiên cứu và phân tích nên phải thực hiện những yêu cầu sau:– Người quan sát phải xác định tiềm năng, kế hoạch và phương pháp tiến hành.– Phải đảm bảo tính khối mạng lưới hệ thống, tính liên tục của quan sát. Trong quá trình nghiên cứu và phân tích một hiện tượng kỳ lạ tâm lý nào đó nên phải phối hợp nhiều giác quan để tri giác đối tượng và đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.– Phải nắm được những vấn đề trước khi tiến hành quan sát. Một trong những yêu cầu khi tiến hành quan sát là người nghiên cứu và phân tích phải hiểu biết và nắm chắc vấn đề cần quan sát, có như vậy mới giúp họ dữ thế chủ động trong quá trình nghiên cứu và phân tích.– Cần sẵn sàng sẵn sàng chu đáo những phương tiện trước khi quan sát như: bút, giấy, camera, máy ghi âm… để ghi nhận được đầy đủ kết quả quan sát.* Ưu và nhược điểm+ Ưu điểm– Đây là phương pháp dễ tiến hành, và hoàn toàn có thể quan sát được nhiều đối tượng trong cùng một lúc.– tin tức quan sát được rất phong phú về đối tượng (cả thông tin ngôn từ và thông tin phi ngôn từ).– Chi phí tiến hành đỡ tốn kém so với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác. + Nhược điểm– Người quan sát đóng vai trò thụ động, không dữ thế chủ động gây ra được những hiện tượng kỳ lạ nghiên cứu và phân tích.– Kết quả thu được mang tính chất chất chất chủ quan vì thế hạn chế tính khách quan của kết quả nghiên cứu và phân tích.Điểm đặc trưng của việc quan sát trong nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc là:+ Quan sát cử chỉ, hành vi và thái độ của những thành viên trong những tình huống tiếp xúc rất khác nhau và quan hệ rất khác nhau.+ Quan sát quá trình tiếp xúc, những diễn tiến tâm lý thông qua những hành vi và thái độ.+ Quan sát những biểu lộ tâm lý khi tiếp cận đối tượng tiếp xúc, thực hiện quan hệ tiếp xúc, xử lý và xử lý xích míc – xung đột.Phương pháp quan sát phải được phối hợp ngặt nghèo với phương pháp đối thoại, trò chuyện,…4.2.2. Điều tra bằng bảng hỏi (Ankét)
Điều tra là phương pháp dễ áp dụng, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể thu được nhiều thông tin rất phong phú về đối tượng nghiên cứu và phân tích. Người ta hoàn toàn có thể sử dụng điều tra để thu ý kiến của nghiệm thể nhằm mục đích mục tiêu nghiên cứu và phân tích thái độ, nhận thức, tình cảm… của tớ đối với vấn đề nào đó như với một dạng khuôn mặt, một kiểu lời nói, một phương pháp mở đầu câu truyện…* Khái niệmAnkét là phương pháp sử dụng bảng hỏi được thiết kế sẵn từ trước, nhằm mục đích thu thập ý kiến chủ quan của một số trong những đông nghiệm thể về một vấn đề hoặc hiện tượng kỳ lạ nghiên cứu và phân tích nào đó. Bằng cách yêu cầu nghiệm thể lựa chọn phương án trả lời phù hợp nhất với quan điểm của tớ (đối với thắc mắc kín) hoặc đưa ra ý kiến chủ quan (đối với thắc mắc mở) cho những vấn đề đặt ra, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu và phân tích.* Phân loại: gồm điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp.+ Điều tra trực tiếp là nhà nghiên cứu và phân tích trực tiếp thiết kế bảng hỏi, trực tiếp đi điều tra và thu kết quả cuối cùng quả nghiên cứu và phân tích cũng như xử lý những kết quả nghiên cứu và phân tích.+ Điều tra gián tiếp là vấn đề tra qua những phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, internet, ti vi… hoặc người nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể sử dụng người khác thay mình đi phát phiếu điều tra đã được soạn thảo sẵn theo những chỉ báo nghiên cứu và phân tích…* Yêu cầu– Các thắc phạm phải ngắn gọn, dễ hiểu và phải phù phù phù hợp với trình độ của nghiệm thể.– Cần phải phối hợp giữa thắc mắc kín và thắc mắc mở trong bảng hỏi, việc phối hợp này được cho phép nghiên cứu và phân tích sâu những động cơ, nhu yếu và mong ước của khách thể nghiên cứu và phân tích.– Phải tạo bầu không khí chân thành hiểu biết lẫn nhau giữa người nghiên cứu và phân tích và người được nghiên cứu và phân tích, có như vậy mới thu được những thông tin khách quan, trung thực về đối tượng nghiên cứu và phân tích.– Phải sẵn sàng sẵn sàng chu đáo, đúng chuẩn thắc mắc, phương án trả lời khi soạn bảng hỏi và phải tiến hành nghiên cứu và phân tích thử trước khi nghiên cứu và phân tích trên diện rộng.– Cần hướng dẫn khách thể một cách rõ ràng phương pháp lựa chọn hoặc trả lời cho những thắc mắc.* Ưu và nhược điểm+ Ưu điểm– Trong thuở nào gian ngắn mà thu thập được những thông tin phong phú về đối tượng.– Có thể nghiên cứu và phân tích nhiều khách thể trong cùng một lúc.– Phương pháp này dễ tiến hành, hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích ở trong hội trường, hay trên đường phố…+ Nhược điểm– Đây là phương pháp ngân sách cao (cho soạn thảo thắc mắc, phương tiện đi điều tra, in ấn bảng hỏi, xử lý kết quả…).– Các thông tin thu được vẫn còn mang tính chất chất chủ quan của nhà nghiên cứu và phân tích (kết quả của việc thiết kế thắc mắc).– tin tức thu được rất phong phú, đa dạng cho nên vì thế rất khó xử lý…Nên kết phù phù hợp với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác làm tăng độ khách quan của kết quả nhận được.4.2.3. Phỏng vấn
* Khái niệmPhỏng vấn là phương pháp thăm dò ý kiến của nghiệm thể bằng phương pháp trao đổi trực tiếp giữa người phỏng vấn và nghiệm thể, nhằm mục đích thu thập ý kiến chủ quan của nghiệm thể về một vấn đề hoặc hiện tượng kỳ lạ tâm lý nào đó phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu và phân tích. Trong nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc, phỏng vấn được sử dụng để khái thác về một quan niệm nào đó trong tiếp xúc, những kỹ thuật sử dụng trong quá trình tiếp xúc….* Phân loại– Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa:Là loại phỏng vấn trực tiếp giữa người phỏng vấn và nghiệm thể theo quy trình và nội dung và những thắc mắc đã được sẵn sàng sẵn sàng từ trước.– Phỏng vấn phi tiêu chuẩn hóa:Là loại phỏng vấn trực tiếp không theo một quy trình và kế hoạch rõ ràng, người phỏng vấn có quyền đặt ra những thắc mắc tùy theo tình huống và thời cơ phỏng vấn.– Phỏng vấn sâu:Là loại phỏng vấn được tiến hành giữa nhà nghiên cứu và phân tích và một nghiệm thể về một vấn đề nào đó. Phỏng vấn sâu hoàn toàn có thể giúp nhà nghiên cứu và phân tích đi sâu vào những tầng bậc sâu của những hiện tượng kỳ lạ tâm lý như: động cơ, sở thích, niềm tin, lý tưởng… Phỏng vấn sâu thường được sử dụng kết phù phù hợp với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác, giúp tất cả chúng ta xác định vấn đề hoặc hiện tượng kỳ lạ nghiên cứu và phân tích nào đó.* Yêu cầuNgười phỏng vấn phải hiểu biết tốt vấn đề nghiên cứu và phân tích. Thông thường, trước khi tiến hành phỏng vấn, người phỏng vấn phải nắm chắc vấn đề nghiên cứu và phân tích để hoàn toàn có thể thực hiện tốt nội dung phỏng vấn.– Câu hỏi đưa ra phải ngắn gọn, dễ hiểu phù phù phù hợp với trình độ của nghiệm thể. Khi tiến hành phỏng vấn, người phỏng vấn nên phải biết trước nghiệm thể là ai, ở lứa tuổi nào và trình độ của tớ ra sao… để đưa ra thắc mắc cho phù hợp.– Phải tạo ra bầu không khí thân mật, chân thành và hiểu lẫn nhau giữa người phỏng vấn và nghiệm thể.– Chuẩn bị tốt những phương tiện thiết yếu để cho buổi phỏng vấn có kết quả tốt. Ví dụ: máy ghi âm, camera, giấy, bút…* Ưu và nhược điểm+ Ưu điểm– Đây là phương pháp nghiên cứu và phân tích dễ tiến hành và ngân sách không nhiều nếu không muốn nói là rất ít so với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác.– tin tức thu được rất phong phú về nghiệm thể nghiên cứu và phân tích (cả thông tin ngôn từ và thông tin phi ngôn từ) và cách trả lời của tớ rất tự nhiên, vì vậy kết quả có tính khách quan.– Có thể giúp nhà nghiên cứu và phân tích đi sâu vào những cơ chế tâm lý bên trong của những hiện tượng kỳ lạ tâm lý nghiên cứu và phân tích (với loại phỏng vấn sâu).+ Nhược điểm– Mất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và phân tích, vì thường là phải phỏng vấn từng người một.– Số lượng nghiệm thể được phỏng vấn thường không nhiều nếu không muốn nói là rất ít vì thế tính khách quan của những kết quả sẽ không đảm bảo.– Kết quả phỏng vấn phụ thuộc vào trình độ của người phỏng vấn (phương pháp đặt thắc mắc, kĩ năng linh hoạt và am hiểu vấn đề) vì vậy mang tính chất chất chủ quan rất cao. Đặc biệt, trong quá trình phỏng vấn những thành viên có kỹ năng tiếp xúc đặc biệt là bản lĩnh tiếp xúc, những thông tin hồi cố hoàn toàn có thể không đúng chuẩn hoặc thuận tiện và đơn giản bị cảm xúc chi phối.4.2.4. Phương pháp thực nghiệm
Có thể sử dụng phương pháp thực nghiệm trong Tâm lý học để nghiên cứu và phân tích những đặc điểm tâm lý chủ thể tiếp xúc. Bằng phương pháp thực nghiệm người ta hoàn toàn có thể phát hiện cơ chế, tính quy luật và đánh giá, định tính và định lượng một cách khách quan những hiện tượng kỳ lạ tâm lý trong tiếp xúc cần nghiên cứu và phân tích.* Khái niệmThực nghiệm là phương pháp nghiên cứu và phân tích được thực hiện bằng phương pháp tạo ra những điều kiện khách quan (hoàn toàn có thể khống chế được) để tạo ra những hiện tượng kỳ lạ tâm lý cần nghiên cứu và phân tích, nhằm mục đích phát hiện những quy luật và cơ chế bên trong của chúng phục vụ cho mục tiêu đặt ra.* Phân loại: gồm thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài tự nhiên.– Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm:Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là loại thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện tự tạo (trong phòng thí nghiệm) để hoàn toàn có thể dữ thế chủ động tạo ra được những hiện tượng kỳ lạ tâm lý cần nghiên cứu và phân tích, nhằm mục đích tìm hiểu những quy luật, cơ chế bên trong của chúng.– Thực nghiệm tự nhiên:Thực nghiệm tự nhiên là loại thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện tự nhiên, nhằm mục đích phát hiện những cơ chế, quy luật bên trong của hiện tượng kỳ lạ tâm lý nào đó cần nghiên cứu và phân tích. Đây cũng là loại thực nghiệm rất lý thú khi nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc nhưng tần suất lặp lại là khá thấp nếu như không nói là rất hiếm khi.* Yêu cầu– Phải có mục tiêu, kế hoạch thực nghiệm rõ ràng. Đơn cử như: nghiên cứu và phân tích thực nghiệm để làm gì? Tiến hành ở đâu, trên nghiệm thể nào?– Phải tạo ra những điều kiện hoàn toàn có thể can thiệp được vào tình huống làm nảy sinh vấn đề hay hiện tượng kỳ lạ tâm lý cần nghiên cứu và phân tích.– Cần có những nhóm đối chứng khi tiến hành nghiên cứu và phân tích thực nghiệm nhằm mục đích so sánh, tìm ra được sự khác lạ hoặc lý giải những quy luật, cơ chế tâm lý trong hiện tượng kỳ lạ, vấn đề cần nghiên cứu và phân tích.– Thực nghiệm phải bảo vệ nguyên tắc hoàn toàn có thể lặp lại kết quả nghiên cứu và phân tích khi thiết yếu.* Ưu nhược điểm+ Ưu điểm– Đây là phương pháp nghiên cứu và phân tích đã cho tất cả chúng ta biết kết quả một cách tương đối khách quan so với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác (do yêu cầu là hoàn toàn có thể lặp lại được kết quả nghiên cứu và phân tích).– Phương pháp này được cho phép nghiên cứu và phân tích nhiều hiện tượng kỳ lạ tâm lý trên cùng một nghiệm thể.+ Nhược điểm– Tốn kém nhiều thời gian và ngân sách cao so với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác.– Kết quả nghiên cứu và phân tích phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của người thiết kế thực nghiệm.– Thực nghiệm rất khó có độ khách quan cao nếu không không chế được những biến số hay những yếu tố nhiễu.4.2.5. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động và sinh hoạt giải trí
* Khái niệmPhương pháp phân tích sản phẩm hoạt động và sinh hoạt giải trí là phương pháp nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích tìm hiểu và đánh giá trình độ phát triển khoa học công nghệ tiên tiến và những giá trị văn hóa, tinh thần của con người hay nhóm người, thông qua những sản phẩm của tiếp xúc, nhằm mục đích phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phân tích đặt ra từ trước.* Yêu cầu– Người nghiên cứu và phân tích phải nắm chắc vấn đề nghiên cứu và phân tích, trên cơ sở đó hoàn toàn có thể trình diễn, phân tích, đánh giả sản phẩm một cách trung thực khách quan.– Phải phân tích rõ ràng, sâu sắc những quá trình, thời gian và điều kiện xuất hiện sản phẩm, đồng thời phải so sánh với những sản phẩm cùng loại đã có trên thị trường.* Ưu nhược điểm+ Ưu điểm– Đây là phương pháp nghiên cứu và phân tích đáp ứng những số liệu rất phong phú về đối tượng nghiên cứu và phân tích.– Phương pháp này được cho phép nghiên cứu và phân tích không riêng gì có đặc điểm tâm lý, trình độ, kỹ năng tiếp xúc của những người dân đang sống mà còn cả những thế hệ trước đây nữa.– Phương pháp này nếu được kết phù phù hợp với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác sẽ cho kết quả khách quan hơn.+ Nhược điểm– Nhà nghiên cứu và phân tích phải nắm chắc vấn đề nghiên cứu và phân tích.– Chi phí tốn kém hơn so với những phương pháp nghiên cứu và phân tích khác.– Kết quả nghiên cứu và phân tích phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của nhà nghiên cứu và phân tích (mang tính chất chất chủ quan).– Kết quả nghiên cứu và phân tích sẽ không thực sự được trấn áp nếu nghiên cứu và phân tích không đúng chuẩn về nguồn gốc, người thực hiện sản phẩm…4.2.6. Phương pháp trắc nghiệm
* Khái niệmPhương pháp trắc nghiệm hay còn gọi là test (phương pháp nghiên cứu và phân tích theo quy mô) là phương pháp nghiên cứu và phân tích Tâm lý học nói chung và Tâm lý học tiếp xúc nói riêng nhờ vào những kết quả đáng tin cậy từ một mẫu khá lớn những thành viên rất khác nhau từ đó rút ra một quy mô mang tính chất chất chuẩn hóa làm cơ sở để đánh giá những vấn đề tâm lý nói chung hay những vấn đề có liên quan đến tiếp xúc nói riêng của một con người.* Phân loạiPhương pháp trắc nghiệm được sử dụng theo những hình thức đa dạng như trắc nghiệm nhóm, trắc nghiệm thành viên, trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa hoặc trắc nghiệm được thiết kế. Tuy vậy, trắc nghiệm được sử dụng để đo lường những vấn đề liên quan đến tiếp xúc thường là trắc nghiệm tiêu chuẩn. Có thể đề cập đến việc sử dụng trắc nghiệm để nghiên cứu và phân tích những vấn đề sau trong tiếp xúc: nhu yếu tiếp xúc, kiểu khí chất trong tiếp xúc, những kỹ năng rõ ràng trong những nhóm kỹ năng tiếp xúc…* Yêu cầu– Trắc nghiệm đối tượng lựa chọn phải là trắc nghiệm khách quan.– Các thắc mắc – bài tập trong trắc nghiệm phải khoa học và hợp lý.– Trắc nghiệm phải đo đúng cái cần đo, những tiêu chí đo lường phải rõ ràng.* Ưu điểm và nhược điểm+ Ưu điểm– Dễ sử dụng đại trà.– Kết quả định lượng khá rõ ràng.+ Khuyết điểm– Chỉ thấy kết quả mà không thấy cả quá trình.– Kết quả trắc nghiệm nếu không đúng chuẩn sẽ dẫn đến đánh giá sai.Như vậy, phương pháp trắc nghiệm trong nghiên cứu và phân tích Tâm lý học tiếp xúc được sử dụng với những gợi ý sau:– Phải thực sự để ý quan tâm đến dạng thức của trắc nghiệm đặc biệt là tính chất của trắc nghiệm.– Nên quan tâm một cách tráng lệ đến kỹ thuật đánh giá vì đây là một thách thức rất lớn khi sử dụng trắc nghiệm.– Trắc nghiệm khi được sử dụng trong việc nghiên cứu và phân tích về tiếp xúc cũng chỉ là một kiểu đo lường mang tính chất chất chất định lượng cần phải tương hỗ update bởi những kiểu nghiên cứu và phân tích định tính.

Video Giao tiếp liên nhân cách là gì ?


Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giao tiếp liên nhân cách là gì tiên tiến nhất


Share Link Download Giao tiếp liên nhân cách là gì miễn phí


Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giao tiếp liên nhân cách là gì miễn phí.


Thảo Luận thắc mắc về Giao tiếp liên nhân cách là gì


Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giao tiếp liên nhân cách là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giao #tiếp #liên #nhân #cách #là #gì – Giao tiếp liên nhân cách là gì – 2022-03-05 10:58:08

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close