Ở vi khuẩn có bao nhiêu phương thức dinh dưỡng chủ yếu

Ở vi khuẩn tồn tại bao nhiêu phương thức dinh dưỡng chủ yếu ?


Câu 29138 Nhận biết

Ở vi khuẩn tồn tại bao nhiêu phương thức dinh dưỡng chủ yếu ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vi khuẩn --- Xem chi tiết
...

Video liên quan

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close