Combination nghĩa là gì

combination có nghĩa là gì?

Group of things

Many different things mixed together.

Combination comes from combine (v). So combine changes its form to a noun, combination. so combination is kind of like the result of combining. or like, the result of being put together by two or more things as one
ex) strawberry smoothie is a combination of strawberry, milk, yogurt, etc.

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Video liên quan

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close