Đất là gì nêu các thành phần của đất

Nêu các thành phần của đất?Nguồn gốc của các thành phần ấy?
GIÚP MÌNH ĐI MÌNH CẦN RẤT GẤP

Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh

Gỉa sử TĐ là hình cầu nhưng ko quay quanh trục và MT thì có hiện tượng ngày, đêm ko? Tại sao?

Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này.

Các thành phần của đất: Có hai thành phần chính là thành phần khoáng và thành phần hữu cơ

- Thành phần khoáng chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

- Thành phần hữu cơ chiếm một tỉ lệ nhỏ, tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất. Tầng này có màu xám thẫm hoặc đen là màu của chất mùn

- Ngoài ra trong đất còn có nước và không khí tồn tại trong các khe hổng của hạt khoáng

Nguồn gốc của các thành phần ấy:

- Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra các thành phần khoáng trong đất

- Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất

gồm chất hữu cơ và chất khoáng

Video liên quan

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close